top of page

בקרת תקציב - כלי לחיסכון בעלויות

זיו לוגו כתב לבן.png

 

מערכת זיו יודעת להצביע על מוקדים שמייצרים הוצאות גבוהות או לא נחוצות

 

המערכת מספקת לארגון כלים נוחים לקבלת מבט על ובקרה על תקציב הארגון המופנה לצי הרכבים

:נושאי הבקרה כוללים

הוצאות שכירות רבעוניות - סכום הוצאה על שכירות ליסינג בארבעת הרבעונים האחרונים

הוצאות דלק רבעוניות - סכום הוצאה על דלק בארבעת הרבעונים האחרונים

צריכת דלק ממוצעת - כמות ליטרים ממוצעת וסכום הוצאה ממוצע על דלק ב-12 החודשים האחרונים

כמות רכבים - מבט חודשי לאורך שנה אחרונה

התפלגות סוגי רכבים

דוח עלויות והערכת חיובים עם צפי החיובים לחודש הבא בחלוקה לספקים

דוח חשבוניות ספקים - מאפשר לפלח את חיובי הספקים בפילוח תאריכי וקוד הוצאה

חיובים חוסרים עבור ריצה - מאפשר לאתר פערי חיוב בגין רכבים פעילים בצי

דוח חיובים לרכב נבחר - מאפשר בחינה של הוצאות בגין רכב נתון

סיכום המידע הפיננסי הנ"ל מספק למנהלים ולמקבלי ההחלטות אפשרויות ביצוע ניתוחים פיננסיים בנושא ﬠלויות ואחזקת הרכבים השונים

bigstock-transporting-service-company-12
bottom of page