top of page
zivרקע.jpg

ניהול הזמנות

 

מערכת הזמנות

מערכת זיו מאפשרת הוצאת הזמנות לספק הליסינג ולספקים הנוספים המקושרים לרכב

ההזמנות נשלחות על פי פורמט ומחירון מוסכמים

בהתאם למספר לוחית הרישוי, שולחת המערכת הזמנות ליתר הספקים כגון ספק הדלק, ספק השטיפה כבישי אגרה)וכד׳ 

באופן דומה תעדכן המערכת את הספקים על סגירת ההזמנה או ההסכם בעת החזרת רכב

 

:הנפקת הזמנות חדשות

המערכת שולחת הזמנות חדשות לספק הליסינג בתבנית אימייל פורמלי עם כל המידע הדרוש לגבי הרכב המוזמן כולל פרטי הדגם, מחיר העסקה, פרטי הנהג, אתר אספקה רצוי ומועד צפוי לאספקה

לקראת האספקה, לאחר עדכון במערכת של מספר הרישוי עבור הזמנה, תשלחנה באופן אוטומטי ההזמנות לספקים הנוספים

 

סיום עסקאות

בדומה למנגנון הנפקת הזמנות חדשות, מערכת זיו כוללת מנגנון לניהול תהליך סיום הסכמי ליסינג
הודעות סיום עסקה נשלחות לכל הספקים הנוגעים לרכב

זיו לוגו כתב לבן.png
מגרש-מכוניות-משומשות-00215.jpg
bottom of page