top of page

מערכת התראות

car-fleet.jpg
זיו לוגו כתב לבן.png

התרעות המערכת מאפשרות לקצין הבטיחות לזהות נקודות תורפה בעייתיות או נושאים שיש

לטפל בהם עוד בטרם יהפכו לבעיות ממשיות. בכך מצליחה המערכת לחסוך כסף רב לחברה ומאפשרת לקצין הבטיחות להמשיך בניהול צי הרכב ללא בעיות והפרעות

המערכת כוללת התרעות בנושאים כמו טיפולים שונים שרכבי החברה צריכים לעבור, טסטים שיש לבצע, רישיונות שיש לחדש, נהגים בעייתיים שעושים נזק לרכב, תאונות, צורכים דלק יתר על המידה, צוברים קנסות ועוד

כמו כן התראות ניהוליות כמו ק"מ מצטברים, צריכות דלק ממוצעות, חריגה ממהירויות,  מצב טעינת מצבר ועד התראות חירום מהרכב כגון חום מנוע, סל"ד חריג, גניבת דלק ועוד

bottom of page