top of page
ziv44.jpg

ניהול תיקי נהג

מערכת זיו מאפשרת לקצין הבטיחות לנהל בקלות את פרטי המידע הנדרשים עבור הנהגים בחברה

תיק הנהג כולל פרטים אישיים, תאריכי חידוש רישיון, פרטי רישיון נהיגה, היסטוריית רכבים, סריקות של קבצים (רישיון נהיגה, הצהרת בריאות), פרטי נהגים נוספים/בני משפחה, מעקב אחר עבירות תנועה, תאונות, דוחות חניה, קורסים, אירועי נוהל 6, הכשרות ותזכורות באמצעות הודעות לנייד

 

מבנה תיק הנהג

תיק הנהג מציג באופן בהיר וידידותי את כל המידע המקושר לנהג

:פרטי נהג

אזור זה של תיק הנהג מציג את פרטיו האישיים של הנהג, פרטי קשר, פרטי רישיון הנהיגה, השיוך הארגוני ואת הסטטוס
בנוסף באזור זה ניתן לתייק קבצים סרוקים המשויכים לנהג

 

:היסטוריית רכבים

 התצוגה הראשית של תיק הנהג כוללת טבלה אשר מציגה את פרטי הרכבים אשר היו משויכים לנהג בהווה ובעבר
כל רשומת רכב מציגה את פרטי הדגם, ספק הרכב ואת התאריכים בהם היה משויך הרכב לעובד

:פרטי נהגים נוספים

. בחלק זה המערכת מאפשרת לנהל את פרטי הנהגים המורשים הנוספים מקרב בני משפחתו של העובד
.עבור נהג נוסף ניתן להגדיר שם, קרבה, תאריך לידה, מספר ותוקף רישיון נהיגה. וניתן לצרף סריקה של הרישיון התקף

רשומות נוהל 6

אזור זה מאפשר לתעד תלונות המתקבלות אודות הנהג במסגרת נוהל 6
בעת תיעוד רשומה חדשה ניתן לציין את תאריך ושעת האירוע בגינו התקבל הדיווח/התלונה, את פרטי הדיווח, את התגובה אשר התקבלה מהנהג לאור הדיווח ואת סיכום הטיפול במקרה

 

:עבירות תנועה

. אזור זה מאפשר לנהל מעקב אחר דוחות אשר התקבלו בגין עבירות תנועה של הנהג

:השתלמויות והכשרות

. בחלק זה המערכת מאפשרת לנהל מעקב אחר ההכשרות אותן קיבל הנהג
בעת תיעוד רשומה חדשה ניתן לציין את תאריך ההשתלמות, את סוג ההשתלמות כמו כן ניתן להוסיף סיכום השתתפות ולצרף סריקה של התעודה/אסמכתא בגין ההשתתפות

זיו לוגו כתב לבן.png
bottom of page